top of page
  • Hanneke van der Werf

Ook de minister is geraakt!

Onlangs droeg minister Slob van OC&W een gedicht voor van taalambassadeur Dick Voogd. Het gedicht riep op om als laaggeletterde uit de schaamte te stappen en de kans aan te grijpen om iets aan taal te gaan doen. De minister hield daarmee een pleidooi voor het aanpakken van laaggeletterdheid in Nederland.

10 views0 comments
bottom of page