top of page
  • Hanneke van der Werf

Door de bril van...

Stichting Lezen & Schrijven adverteerde in de NRC met een krantenartikel. Het artikel is afgebeeld zoals een laaggeletterde die leest. Gatenkaas dus!


12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page