top of page

OVER MIJ

Hanneke van der Werf 
 

Na meer dan 10 jaar lesgeven, coördineren en managen in de volwasseneneducatie NT1 en NT2 was de tijd rijp om me nog meer te storten op het maken van les- en leesmateriaal.

 

Als zelfstandige begon ik als bureauredacteur, maar ik kon het niet laten om me met de inhoud te bemoeien. Voor ik het wist was ik (educatief) auteur. Hoe eerder ik betrokken word in het uitgeefproces, hoe liever ik het heb.

 

Naast zelf schrijven, inspireer ik ook graag anderen om te schrijven. Inmiddels doe ik dit nu al zo’n 20 jaar met groot plezier.

Anderen over mij

 

Deskundig, snel, betrouwbaar, communicatief: een paar kwalificaties die bij Hanneke passen. Hanneke werkte met mij samen aan twee opdrachten voor Stichting Lezen & Schrijven. Zij schreef zelf nieuwe kopij en bewerkte en redigeerde kopij van anderen. Ze deed dit allebei uitstekend, waarbij zij zowel oog had voor het grotere geheel als voor details. Ze werkte heel zelfstandig maar wist ook precies wanneer en waarover overleg nodig was. Dan kon ze daarna weer verder en paste probleemloos toe wat er afgesproken was. Kortom: een partner waar je op kunt vertrouwen!
 

Drs. Carola van der Voort
Coördinator NT2-Expert / Leermiddelontwikkelaar / Trainer en adviseur / Secretaris BVNT2
VU-NT2

 

Samen met Hanneke werkte ik aan verschillende methoden voor het basisonderwijs op het gebied van taal en geschiedenis.

Wat me altijd opvalt, is dat zij het contact met het kind in zichzelf niet is verloren. En dat is een heel positieve eigenschap! Dat maakt dat ze zich makkelijk kan verplaatsen in het niveau en de belevingswereld van kinderen en haar teksten daar prima op aan kan laten sluiten.

Daarnaast is Hanneke altijd enthousiast, zet ze haar schouders onder dingen en haakt ze niet af.

 

Sigrid Kroon

Eindredacteur van o.a. STAAL van Malmberg en eigenaar van Contenti

bottom of page